8 września 2016

Regulamin

 1. Uczestnicy Szkoły Pływania – Tomasz Grzelak, powinni zapoznać się z regulaminem pływalni ustalonym przez NOSIR.
 2. Wejście do szatni następuję na 15 min. przed zajęciami (przebranie się, przygotowanie okularów, czepka). Po 45 min. zajęć pozostaje 15 min. na przebranie się i oddanie kluczyka. Po przekroczeniu limitu czasu uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w kasie.
 3. Po wejściu na płytę basenu zabrania się:
  • samodzielnego wchodzenia i skakania do wody
  • opuszczania płyty basenu
  • biegania po płycie basenu
 4. Lekcja trwa 45 min. (40 min nauka + 5 min. zabawy z elementami nurkowania, skoki, inne zadania pływackie), zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką całej grupy.
 5. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym (1 lub 2 lekcje w tygodniu) oraz indywidualnym (w ustalonym terminie).
 6. W ciągu miesiąca osoby uczęszczające w zajęciach raz w tygodniu mogą odrobić – 1 nieobecność, osoby uczęszczające dwa razy w tygodniu 2 nieobecności. Szkoła Pływania – Tomasz Grzelak nie zwraca kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 7. Odrabianie zajęć odbywa się za zgodą trenerów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – osobiście lub telefonicznie.
 8. Karnetu nie można odstępować innym osobom.
 9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania – Tomasz Grzelak jest:
  • zapisanie się do odpowiedniej grupy wiekowej
  • podpisanie obowiązującego regulaminu i dostarczenie go przed pierwszymi zajęciami. Podpisanie regulaminu jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach z pływania
  • wniesienie opłaty za udział w zajęciach i otrzymaniem imiennego karnetu
 10. W przypadku zapisu do Szkoły Pływania – Tomasz Grzelak, w trakcie trwania kursu kwota należna do zapłaty pomniejszona jest o zajęcia, które już się odbyły w danym kursie.
 11. Wszelkie sprawy organizacyjne załatwiane są jedynie PRZED lub PO zakończeniu lekcji.
 12. Rodzic ma prawo do konsultowania z trenerem umiejętności pływackich swego dziecka.
 13. Dane osobowe dziecka, rodzica lub opiekuna wykorzystywane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Szkoły Pływania – Tomasz Grzelak.